Podmienky používania

1. Úvod

Tieto Podmienky používania predstavujú právne záväznú dohodu medzi nami, Turistická ubytovňa Viola, a vami, používateľom našich služieb. Používaním našich webových stránok, aplikácií alebo služieb súhlasíte s týmito podmienkami. Ak nesúhlasíte s niektorým ustanovením, prosím, nevyužívajte naše služby.

2. Registrácia a účet

Pri niektorých službách môže byť vyžadovaná registrácia. Poskytnuté informácie musia byť pravdivé a aktuálne. Ste zodpovední za zachovanie dôvernosti informácií na vášho účtu.

3. Používanie služieb

Naše služby sú určené na váš osobný, nekomerčný a neinak obmedzený použitie. Nepovolujeme neoprávnený prístup alebo používanie našich služieb.

4. Autorské práva a ochranné známky

Obsah našich služieb, vrátane textov, obrázkov, videí a iného materiálu, je chránený autorskými právami a ochrannými známkami. Nijaký obsah nesmiete kopírovať, distribuovať alebo inak využívať bez našej predchádzajúcej písomnej súhlasu.

5. Zrušenie alebo odmietnutie prístupu

Môžeme zrušiť alebo odmietnuť váš prístup k našim službám, ak porušíte tieto Podmienky alebo ak to považujeme za nevyhnutné z právnych alebo bezpečnostných dôvodov.

6. Zmeny podmienok používania

Môžeme aktualizovať tieto Podmienky čas od času. Ak významne zmeníme tieto podmienky, informujeme vás o tom prostredníctvom našich webových stránok alebo iných vhodných prostriedkov.

7. Ochrana osobných údajov

Vaše osobné údaje sú spracovávané v súlade s našimi Zásadami ochrany osobných údajov. Kliknutím na "Súhlasím" vyjadrujete súhlas so spracovaním vašich osobných údajov v súlade s týmito pravidlami.

8. Záverečné ustanovenia

Tieto Podmienky predstavujú celú dohodu medzi vami a Turistickou ubytovňou Viola a nahradzujú všetky predchádzajúce dohody alebo zmluvy.

Dátum účinnosti: 1. január 2023